Приморские курсанты отметят День Победы в Пусане, vostokmedia.com, 13.02.2018

    https://vostokmedia.com/news/society/13-02-2018/primorskie-kursanty-otmetyat-den-pobedy-v-pusane