Утвержден маршрут учебных рейсов парусников Росрыболовства на 2018 год, fish.gov.ru, 09.02.2018

    http://www.fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/21453-utverzhden-marshrut-uchebnykh-rejsov-parusnikov-rosrybolovstva-na-2018-god