Акция по профилактике ВИЧ в Приморье прошла успешно, deita.ru, 05.12.2017

    http://deita.ru/news/akciya-po-profilaktike-vich-v-primore-proshla-uspeshno/